Política de Qualitat l’empresa

La gestió de la qualitat és un factor essencial a l’èxit del nostre centre de formació, Totes i cadascuna de les persones de l’organització són necessàries i estan implicades en el seu seguiment.

La Direcció d’AULA 2000 FORMACIÓ, SL, es compromet a complir les necessitats i expectatives de les parts interessades pertinents seguint les següents línies estratègiques:

  • Disposar d’una variada oferta formativa.
  • Millorar contínuament els serveis de formació i el sistema de gestió de qualitat.
  • Motivar els alumnes per garantir l’assistència i l’aprenentatge.
  • Implicar els professors en la millora de la gestió del centre.
  • Vetllar per la satisfacció de les parts interessades.
  • Compliment estricte dels requisits aplicables.

El Sistema de Qualitat d’AULA 2000 FORMACIÓ, SL és una responsabilitat de tota l’empresa; està liderat per la Direcció i el seu compliment es considera objectiu prioritari.

La Direcció delega el seguiment del Sistema, atorgant l’autoritat suficient al responsable de qualitat.

Signatura

Nom: Santiago Roselló Chavarria i Aleix Asnà Villardosa

27 de gener de 2021