Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar

Continguts:

. Paper i funcions del vetllador/a
. Relació amb l’escola i les famílies
. Classificació de les diferents diversitats funcionals.
. Discapacitats sensorials
· Discapacitats físiques
· Discapacitats psíquiques
· Trastorns de conducta Eines i recursos per a la inclusió
· Control postural i tècniques de prevenció d’accidents

 

INICI: 04/09/2018

DURADA: 40 hores

FI: 28/09/2018

DIES: dilluns, dimarts i divendres

HORARI: De 16:00 h. a 20:00 h.

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats