01
OCT
2020

Contenció física i emocional. Maneig de crisi d’agressivitat

Continguts: . La conducta problemàtica. Suport conductual positiu . Estratègies reactives. Identificació de la conducta . Conductes sense risc imminent . Conductes amb risc imminent . Conductes incontrolables . Control físic no violent de les conductes incontrolables . Què és el siste
Continue Reading →