01
ABR
2019

Comptabilitat Avançada

Vols perfeccionar-te amb la comptabilitat amb aquest curs subvencionat?   Continguts: · Recordatori de conceptes generals · Cas pràctic · Immobilitzat · Valoració dels immobilitzats · Amortització · Comptabilització. · Normativa fiscal de valoració. · Provisions i deterioraments
Continue Reading →