Suport Picosocial, Atenció Relacional i Comunicativa en Institucions

Acreditat amb aquest Certificat de Profesionalitat, subvencionat de ‘Suport Picosocial, Atenció Relacional i Comunicativa en Institucions’

CONTINGUT:

• Animació social de persones dependents en institucions (30 hores)

• Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions (50 hores)

• Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 hores)

DURADA: 130 hores

INICI: 09/09/201

FI: 24/10/2019

DIES: De dilluns a divendres

HORARI: 17:00 a 21:00 Hs.

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats