Seguridad Privada: Escolta Privado y Especialista en Scanner

ESCORTA PRIVAT (60 hores presencials)

Capacitar els aspirants a escorta per obtenir el diploma acreditatiu amb el qual podran participar en les proves que convoca el ministeri de l’interior adquiririendo els coneixements necessaris per a realitzar amb les màximes garanties les diferents fases de la protecció a personalitats de forma estàtica i dinàmica.

 

CONTINGUTS FORMATIUS: MÒDUL JURÍDIC

· Dret Administratiu especial. L’escorta privat: Naturalesa. Requisits per a l’obtenció de la habilitació. · Funcions a desenvolupar per l’escorta privat. · Porte i dipòsit de l’arma de foc.

MÒDUL TÈCNIC

· La protecció.

· Fonts i fonaments de perill.

· La protecció integral.

· Protecció dinàmica (I).

· Teoria esfèrica de la protecció.

· Teoria dels cercles concèntrics.

· Graons i nivells de seguretat.

· Avaluació de dispositius.

· Coordinació amb el Departament de Seguretat.

· Protecció dinàmica (II).

· Tècniques de protecció en moviment.

· Interior d’edificis.

· Escales i ascensors.

· Línies de rebuda i control.

· Evacuacions.

· Protecció estàtica.

· Al domicili.

· En el lloc de treball.

· Coordinació de serveis.

· Tècniques de seguretat en vehicles.

· Característiques del vehicle i dels conductors.

· Càpsules de seguretat sobre vehicles.

· Conducció evasiva: Defensiva i ofensiva.

· Contramesures electròniques: Inhibidors de freqüències, i pertorbadors.

· Caravanes i itineraris.

· Classificació de les caravanes.

· Itineraris: Principal, alternatiu, d’evacuació, i de fugida.

· Funcions i competències atribuïdes als escortes privats en els apartats anteriors.

· Dispositius de localització i seguiment per satèl·lit.

· Sistemes de posicionament global (GPS).

· Tècniques d’informació i observació.

· La informació com a element imprescindible en la protecció.

· L’observació com a font d’informació i tècnica dissuasòria.

· Els procediments de l’agressor.

· Mètodes d’actuació.

· L’atemptat.

· El segrest.

· L’amenaça.

· L’extorsió.

· Armament.

· Armes reglamentàries per a la seva utilització per escortes privats.

· Estudi de les armes reglamentàries.

· Cartutxeria i munició.

· Conservació i neteja.

· Teoria del tir.

· Balística interna.

· Balística externa.

· Balística d’efectes.

· Normes de seguretat en el maneig d’armes.

· Generals i específiques.

· Tir d’instrucció.

· Pràctiques de foc real i / o de fogueig o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries.

 

ESPECIALISTA EN SCANNER (20 hores presencials.)

Aplicar correctament, les tècniques de detecció d'explosius mitjançant scanner.


CONTINGUTS FORMATIUS:
ATENCIÓ AL PASSATGER.
· El servei.
· La comunicació.
· Atenció al client.
· La comunicació no verbal.

PSICOLOGIA atenció- PERCEPCIÓ I NORMES BÀSIQUES.
ARTEFACTES EXPLOSIUS.
· Paquets bombes, composició sistemes emprats per provocar l'explosió.
· Sistemes de comandaments a distància.
· Bombes trampes, sistemes de foc combinat.

DETECCIÓ D'ARTICLES EXPLOSIUS MITJANÇANT SCANNER. L'AMENAÇA DE BOMBA.
· Amenaça telefònica de bomba.
· Llista de dades a registrar sobre l'amenaça.
· Localització d'artefactes explosius. Pautes a seguir. Cerca per zones.
· Utilització de detectors explosius, inspecció visual, detector de metalls.

ACTIVACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA.
MANTENIMENT DE SCANNER.
RESUM I CONCLUSIONS.
ÚS DE CONCEPTES, EINES I MODES DE TREBALL NOUS A ESPECIALISTA EN
SCANNER.

INICI: 05/11/2018

FI: 30/11/2018

DURADA: 80 hores

HORARI: de 16:00 a 20:00 hores

DIES:  De dilluns a divendres

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats