Seguretat Alimentària: Manipulació i Control d’Aliments

Objetiu general: Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000, relatius a la Manipulació d’aliments i aplicar-los en l’entorn laboral.

 

Continguts:

· Contaminació microbiana dels aliments
· Vies de accés
· Factors facilitadors
· Higiene del manipulador
· Higiene corporal
· Hàbits higiènics
· Higiene del local
· Pla de neteja
· Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris
· Control de plagues
· Pràctiques higièniques per a la manipulació d’aliments
· Temperatura i temps en els procediments culinaris
· Contaminació creuada
· Abastament d’aigua
· Emmagatzematge d’aliments
· Residus
· Transport i distribució d’aliments
· Bones pràctiques laborals

 

Preparació culinària dels aliments:

· Verdures i fruites
· Aliments congelats
· Conserves i semiconserves
· Aliments sensibles
· Pastisseria
· Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC
· Marc normatiu higiènicosanitar

 

INICI: 07/05/2018

DURADA: 6 hores

FI: 14/06/2018

DIES: dijous

HORARI: De 16:00 h. a 19:00 h.

Preinscripció:

Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerido)

Telèfon (requerido)

Correu electrònic (requerido)

Data de naixement (requerido)

DNI/ NIE(requerido)

Municipi

Estudis finalitzats