Seguretat Alimentària: Manipulació i Control d’Aliments

Amb aquest curs subvencionat, adquiriràs els coneixements bàsics establerts en la

RD 202/2000, relatius a la manipulació i control d’aliments d’acord amb la normativa de la Unió Europea, de l’Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

CONTINGUTS:
· Contaminació microbiana dels aliments
· Vies de accés
· Factors facilitadors
· Higiene del manipulador
· Higiene corporal
· Hàbits higiènics
· Higiene del local
· Pla de neteja
· Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris
· Control de plagues
· Pràctiques higièniques per a la manipulació d’aliments
· Temperatura i temps en els procediments culinaris
· Contaminació creuada
· Abastament d’aigua
· Emmagatzematge d’aliments
· Residus
· Transport i distribució d’aliments
· Bones pràctiques laborals
· Preparació culinària dels aliments
· Verdures i fruites
· Aliments congelats
· Conserves i semiconserves
· Aliments sensibles
· Pastisseria
· Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC Marc normatiu higiènicosanitar

 

INICI: 04/03/2019

DURADA: 6 hores

FI: 11/03/2019

DIES: Dilluns

HORARI: 17:00 a 20:00 Hs.

 

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat