Seguretat Alimentària: Manipulació i Control d’Aliments

Acreditat amb aquests curs homologat i d’obligat compliment:

Seguretat Alimentària: Manipulació i Control d’Aliments

Objetiu general: Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000, relatius a la Manipulació d’aliments i aplicar-los en l’entorn laboral.

 

Continguts:

· Contaminació microbiana dels aliments
· Vies de accés
· Factors facilitadors
· Higiene del manipulador
· Higiene corporal
· Hàbits higiènics
· Higiene del local
· Pla de neteja
· Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris
· Control de plagues
· Pràctiques higièniques per a la manipulació d’aliments
· Temperatura i temps en els procediments culinaris
· Contaminació creuada
· Abastament d’aigua
· Emmagatzematge d’aliments
· Residus
· Transport i distribució d’aliments
· Bones pràctiques laborals

 

Preparació culinària dels aliments:

· Verdures i fruites
· Aliments congelats
· Conserves i semiconserves
· Aliments sensibles
· Pastisseria
· Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC
· Marc normatiu higiènicosanitar

 

DATES: del  24 / 09  a l’ 1 / 10 de 2018

DURADA: 6 hores

DIES: dilluns

HORARI: de 9:00 a 12:00 h.

 

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats