Reproducció i Arxiu (Cercificat de Professionalitat Parcial)

Tota empresa, gran o petita té una persona encarregada de les tasques d’administració. Una part important de la jornada d’aquets professionals, la ocupa l’arxiu de documentació, l’enquadernació i el domini de la mecanografia. Apendràs a dominar la tècnica de mecanografiar, mitjaçant un software per a PC., coneixeràs les tècniques d’enquadernació i d’arxiu de documentació, tant convencional com informàtic o telemàtic, respectant tots els punts de seguretat que marca la llei de protecció de dades i confidencialitat.

Prepara’t per a un dels llocs de feina amb mes demanda amb aquets Mòdul Formatiu del Certificat de Professionalitat (Parcial) totalment subvencionat, i homologat a nivell europeu.

DURADA:120 hores.

INICI: 12/09/2017

HORARI: de 14:45 a 20:15

CODI:ADGG0408

DIES: de dillums a divendres

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats