Promoció i Negoci Através de les Xarxes Socials

Continguts:

Branding: Imatge de marca VS imatge personal
La identitat visual corporativa:
definició, característiques i tipologies
Elements bàsics de la marca
El màrqueting digital
El Pla de Màrqueting Digital
Definició d’objectius. SMART Goals
Fases: Acquisition, Engagement, Conversion i Fidelity
Tècniques de Màrqueting Digital
SEO i SEM
Mail Màrqueting
Analítica Web
Xarxes Socials
Foment de les relacions empresarials a través de les xarxes
socials
Importància de la connexió amb els clients, usuaris a través de
les xarxes en:
La visualització de l’empresa
La generació d’oportunitats de negoci
El foment de la participació de l’empresari
L’augment de la competitivitat empresarial
Determinació de l’estratègia/es en les relacions empresarials a
través de les xarxes socials:
Servei de missatgeria instantània
Telefonia per Internet
Xarxes socials: digitals i professionals.
Weblogs, blogs o bitàcoles.
Xarxes socials per a empreses.
Comunitats de marca

INICI: 04/06/2019

DURADA: 40 hores

FI: 16/07/2019

DIES: Dimarts i dijous

HORARI: 16:00 a 19:00 Hs.

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat