Comptabilitat Informatitzada

Posted on 20 Jul 2020
Vols perfeccionar-te amb la comptabilitat i el progràma informàtic ‘ContaSol’, amb aquest curs subvencionat?   Continguts: · El procés comptableComptes LlibresAssentaments comptablesEls documents final de la comptabilitatBalanç de situacióCompte de Pèrdues i Guanys · El pr

Nòmines i Seguretat Social

Posted on 20 Jul 2020
Acreditat amb aquest curs subvencionat de ‘Nòmines i Seguretat Social’ Continguts: · El contracte de treball · Definició · Objecte i característiques · Requisits · Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes · Butlletins de cotització. TC1 i TC2 · Elaboració i contingu

Curs Subvencionat: Educació emocional a l’aula

Posted on 20 Jul 2020
Acredita’t amb aquest curs subvencionat, de Educació Emocional a l’Aula C O N T I N G U T S: Què és una emoció? Definició d’emoció i estat emocional. Construcció de les emocions. Intel·ligència Emocional: De Howard Garner a Daniel Goleman. Intel·ligència interper

Nutrició i Dietètica

Posted on 20 Jul 2020
Acredita't amb aquest curs subvencionat, per a persones treballadores en actiu, de 'Nutrició i Dietètica'

Cures Auxiliars d’Infermeria en Geriatría

Posted on 20 Jul 2020
TENS VOCACIÓ D’AJUDAR? Amb aquest Curs subvencionat  de ‘Cures Auxiliars d’Infermeria en Geriatría’ Estaràs capacitat per a treballar dins del sector sanitari com centres recidencials per a la 3ra. edat. Continguts: · Aspectes generals d’infermeria i geri

Desenvolupament de Productes Turístics

Posted on 16 Jun 2020
Amb aquest curs subvencionat per a persones treballadores de «Desenvolupament de Productes Turístics» Apendràs a dinamitzar el teu negoci del sector turístic. Continguts: · Implementar els productes, serveis i/o destinacions turístics seleccionant les variables de més impacte socioeco
Intel·ligència emocional

Neurociència i Creativitat

Posted on 02 Abr 2020
Amb aquest curs subvencionat per a persones treballadores de «Neurociència i Creativitat « Ampliaràs els teus coneixements i capacitacions envers la creativitat aplicada. Continguts: Què és el pensament creatiu? Respostes des de la Neurociència Curiositats sobre el nostre cervell

Curs de Cocteleria

Posted on 26 Mar 2020
Amb aquet curs subvencionat de «Cocteleria»  Les teves festes ja no seràn el mateix, amb els coneixements de cocteleria d’aquest curs subvencionat. El teu negoci lluirà amb altres colors i sabors… Temari: Elements, útils i preparament necessari per a la cocteleria Tipus de

Activitats Auxiliars de Comerç

Posted on 11 Mar 2020
Acredita’t amb aquest Certificat de Professionalitat de Activitats auxiliars de Comerç Competència General: Reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les