Manipulador de Productes Fitosanitaris

Amb aquest curs subvencionat, adquiriràs les competències professionals, necessàries i oblogatòries, per tal d’aplicar productes fitosanitaris d’acord amb la normativa de la Unió Europea, de l’Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

INICI: 14/02/2018

DURADA: 25 hores

FI: 14/03/2018

DIES: de dilluns i dimecres

HORARI: de 18:00 a 21:00 hores

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerido)

Telèfon (requerido)

Correu electrònic (requerido)

Data de naixement (requerido)

DNI/ NIE(requerido)

Municipi

Estudis finalitzats