Higiene alimentària i manipulació d’aliments

INICI: Falta confirmar
DURADA: 4 hores
FI: Falta confirmar
DIES: Divendres
HORARI: de 16:00 a 20:00 hores
Segons s’estableix al capítol XII de l’annex II del R(CE)852/2004 (1) les empreses del sector alimentari han de garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors en qüestions d’higiene alimentària segons la seva activitat laboral. El titular haurà d’elaborar i aplicar un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.
El document conegut com a carnet de manipulador d’aliments ja no és vigent ni obligatori. Aquest requisit administratiu va ser suprimit l’any 2000 i des d’aleshores són les empreses alimentàries les que han de vetllar pel manteniment de les normes d’higiene i han de garantir que el seu personal rebi la formació suficient i les instruccions necessàries.
El curs té una durada de 4 hores, distribuïdes en en una tarda, normalment els divendres de les 16 fins a les 20 h.
Període d’inscripció: Tot l’any
Preu: 30 euros
Lloc: Aula 2000 Formació SL (C/ Cristòfol Despuig, 42 – Tortosa)
977 449 012
info@aula2000.cat

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerido)

Telèfon (requerido)

Correu electrònic (requerido)

Data de naixement (requerido)

DNI/ NIE(requerido)

Municipi

Estudis finalitzats