Gestió d’establiments de restauració

Acredita’t amb aquest curs subvencionat, deGestió d’establiments de restauració’

C O N T I N G U T S:

· Gestió administrativa de l’establiment de restauració

  • Establiment de les estructures organitzatives
  • Planificació empresarial i control de la gestió econòmicafinancera
  • Control de la gestió de la documentació administrativa de les àrees de producció 1.4. Control dels costos de les àrees de producció
  • Control dels pressupostos de les àrees de producció

· Anàlisi del mercat de la restauració

  • Avaluació de la situació empresarial
  • Elaboració del pla de comercialització
  • Disseny d’ofertes gastronòmiques
  • Màrqueting intern i gestió de qualitat

INICI: 03/03/2020

DURADA: 30 hores

FI: 28/04/2020

DIES: Els dimarts i dijous

HORARI: 20:00 a 22:00 Hs.

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats