Dificultats d’aprenentatge: detecció, prevenció i tractament

Amb aquest curs subvencionat per a persones treballadores de «Dificultats d’aprenentatge: detecció, prevenció i tractament»  Milloraràs les teves capacitacions per a la educació dels escolars amb dificultats d’aprenentatge

Continguts:

·  Fonaments del trastorn/trastorns d’aprenentatge i el seu desenvolupament ·Dislèxia

·  Discalcúli

· Trastorn específic del llenguatge

· Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat – TDAH

· Aprenentatge i necessitats educatives especials derivades l’atenció la diversitat com a marc general

· Diagnòstic i avaluació psicoeducativa

· La determinació dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per a poder seguir el procés educatiu

· L’observació del procés de desenvolupament dels alumnes

· La detecció de dificultats

· Tractament i intervenció psicoeducativa

· L’escola, el mestre i l’acció educativa

· La intervenció educativa adaptada a cada un dels infants

· Proposta d’exercicis que milloren el rendiment d’aquests alumnes  Les mesures de suport a l’aprenentatge

INICI: PER DETERMINAR

FI:  PER DETERMINAR

DURADA: 30 hores

HORARI: PER DETERMINAR

DIES:  PER DETERMINAR

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats