Desenvolupament de Productes Turístics

Amb aquest curs subvencionat per a persones treballadores de «Desenvolupament de Productes Turístics» Apendràs a dinamitzar el teu negoci del sector turístic.

Continguts:

· Implementar els productes, serveis i/o destinacions turístics
seleccionant les variables de més impacte socioeconòmic per a
l’entorn.

· Desenvolupament del producte, servei i/o destinació turística.
Anàlisi dels efectes del desenvolupament turístic.

· Establiment de la capacitat de càrrega.

· La posada en marxa del producte o destinació turística.

· Importància i creació de la marca i de la imatge de la
destinació.

· Funcions de la imatge de marca i tipus.

· Publicitat, publicacions, RP, fires turístiques, trobades
professionals entre oferents de productes turístics i organitzadors
de viatges i d’altres

· Dinamitzar els recursos econòmics territorials, relacionant
l’activitat dels agents locals amb el producte o servei turístic creat:

· Polítiques instrumentals de desenvolupament local.

· Tècniques de dinamització dels diferents grups d’interès.

· Ajuts i subvencions.

INICI:  06 / 07 / 2020

FI: 06 / 08 / 2020

DURADA: 30 hores

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats