Curs Subvencionat: Educació emocional a l’aula

Acredita’t amb aquest curs subvencionat, de Educació Emocional a l’Aula

C O N T I N G U T S:

Què és una emoció?
Definició d’emoció i estat emocional.
Construcció de les emocions.

Intel·ligència Emocional: De Howard Garner a Daniel Goleman.
Intel·ligència interpersonal i intrapersonal.
Les competències emocionals.
Consciència Emocional.
Reconèixer emocions. Emocions bàsiques i funcions de les
emocions.
La vivència emocional.
Regulació Emocional.
La gestió de les emocions dins i fora de l’aula.
Tècniques per treballar l’estrès.
Autonomia Emocional.
L’autoestima.
La resiliència.
La motivació.
Habilitats Socials.
Comunicació assertiva.
Empatia i escolta activa.
Dinàmiques cooperatives per afavorir les relacions interpersonals
en el grup classe i en el claustre.
Benestar i alegria com a motors de l’aprenentatge.
Aplicacions de l’Educació Emocional a l’aula i a la comunitat
educativa.
Dissenyar activitats a l’aula per a treballar les competències
emocionals.
Conèixer les emocions bàsiques.
Aprendre a expressar les emocions i tècniques de regulació.
Treballar la comunicació entre iguals des del respecte i
l’acceptació.
Promoure accions de comunicació assertiva i de motivació dins el
claustre.
Donar a conèixer l’educació emocional a les famílies.
Les entrevistes
Disseny de xerrades
La neurociència i l’Educació Emocional.

 

INICI: 03/05/2019

DURADA: 15 hores

FI: 24/05/2019

DIES: Divendres

HORARI: 16:00 a 20:00 Hs.

 

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats