Creació de Cartes i Menús

Amb aquet curs subvencionat de «Creació de Cartes i Menús»  Apendràs a dissenyar cartes i elaborar menús en funció de les diverses variables que s’han de tenir en compte, considerant la política de preus i rendibilitat.

Temari:

  • Introducció al concepte de restauració
  • Creació de cartes i menús
  • Creació de cartes de vins i menús especials
  • Estratègies per a la creació d’una política de preus
  • Enginyeria de menús: Popularitat i rendibilitat

 

INICI: 05/11/2018

FI: 11/12/2018

DURADA: 30 hores

HORARI: de 18:30 a 21:00 hores

DIES:  dilluns i dimars

 

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats