Controlador D’accessos: Convocatòria 2020

Coneixements:

Normativa aplicable, principi d’igualtat i prohibició de discriminació, regulació del dret d’admissió, mesures de seguretat als establiments oberts al públic, full de reclamacions, horaris de tancament, persones menors i el seu accés, prohibició d’armes.

Pràctiques:

Primers auxilis, habilitats i destreses en la interactuació personal, comportaments de les persones, tècniques bàsiques d’autocontrol i defensa personal.

INICI: 09/03/2020

FI: 27/03/2020

DURADA: 60 hores

HORARI: de 16:00 a 20:00 hores

DIES:  De dilluns a divendres

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats