Contenció física i emocional. Maneig de crisi d’agressivitat

 

Continguts:

. La conducta problemàtica. Suport conductual positiu
. Estratègies reactives. Identificació de la conducta
. Conductes sense risc imminent
. Conductes amb risc imminent
. Conductes incontrolables
. Control físic no violent de les conductes incontrolables
. Què és el sistema Sistema CF-novembre. Principis d’actuació
. Evasió de l’agressió
. Defensa i fuga
. Conducció de l’usuari

. Immobilització de l’usuari agitat
. Aixecar i mobilitzar a un usuari en fase de refredament.
. Contenció mecànica

 

INICI: 15/10/2018

DURADA: 25 hores

FI: 29/10/2018

DIES: de dilluns i divendres

HORARI: 16:00 h. a les 20:00 h.

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats