Comptabilitat Avançada

Vols millorar perfeccionant les teves capacitacions amb la comptabilitat?

Continguts:

· Recordatori de conceptes generals

· Immobilitzat

· Provisions i deterioraments de valor

· Moneda estrangera.

· Valors mobiliaris

· Comptabilització del Impost de societats.

INICI: 27/10/2020

DURADA: 40 hores

FI: 21/12/2020

DIES: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous

HORARI: 19:00 a 21:00 Hs.

NOTA: EL DILLUNS DIA 7 DE DESEMBRE NO HI HAURÀ CLASSE

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats