Claus per a Gestionar i Crear la Teva Empresa

ASSESSORAMENT PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES (30 hores presencials)

 

CONTINGUTS FORMATIUS

Definició de la “idea negoci”

Detallar un plà d’empresa

Viabilitat econòmica

Forma jurídica del negoc

Tràmits

Viavilitat del projecte

 

 

GESTIÓ FISCAL DE L’EMPRESA (40 hores presencials)

 

CONTINGUTS FORMATIUS

Les obligacions mercantils
Les obligacions fiscals
La fiscalitat i l’empresa
Primera aproximació al calendari fiscal de l’empresari
L’empresa i els impostos directes
Resum sobre la fiscalitat i la forma jurídica
Calendari i pressupost per la creació d’una empresa
Calendari d’obligacions periòdiques de l’empresa
Preparació de la documentació per a la liquidació d’imposats

 

INICI: 05/11/2018

FI: 04/12/2018

DURADA: 70 hores

HORARI: de 09:00 a 13:00 hores

DIES:  De dilluns a dijous

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat