C.P. Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional

Acreditat amb aquest Certificat de Profesionalitat, subvencionat de ‘Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional’

CONTINGUT:

-Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents

-Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions

DURADA: 100 hores

INICI: 30/05/2019

FI: 19/07/2019

DIES: De dilluns a divendres

HORARI: 19:00 a 22:00 Hs.

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat