C.P. Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional

Acreditat amb aquest Certificat de Profesionalitat, subvencionat de ‘Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional’

CONTINGUT:

-Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents

-Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions

DURADA: 100 hores

INICI: 20/01/2020

FI: 02/03/2020

DIES: De dilluns a dijous

HORARI: 16:00 a 20:00 Hs.

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat