C.P. INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ HIGIENICOALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS

Acreditat amb aquest Certificat de Profesionalitat, subvencionat de ‘INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ HIGIENICOALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS’

CONTINGUT:

Principis anatomofisiològics de l’òrgan cutani i fonaments d’higiene
corporal. Patologia més freqüent. – Aplicació de tècniques de neteja i higiene
corporal:

– Prevenció i tractament de les úlceres per pressió

– Aplicació de cures de l’usuari incontinent i colostomitzat.

– Prevenció i control d’infeccions. Procediments d’aïllament i prevenció

  de malalties transmissibles.

– Assistència a l’usuari per vestir-se:

– Col·laboració en les cures postmortem.

Manteniment de l’ordre i condicions higièniques de l’habitació de
l’usuari – Disposició i neteja dels efectes personals de l’usuari. – Control de
les condicions ambientals:

– Tècniques de realització de llits:

Administració d’aliments i recollida d’eliminacions en Institucions

– Evolució del metabolisme en el cicle vital.

– Principis anatomofisiològics dels sistemes digestiu i endocrí. patologia

   relacionada.

– Comprovació de fulls de dietes:

– Alimentació per via oral:

– Tècniques de recollida d’eliminacions.

– Prevenció de riscos en l’alimentació i la recollida d’eliminacions

– Aplicació de cures de l’usuari incontinent i colostomitzat.

– Prevenció i control d’infeccions. Procediments d’aïllament i prevenció

  de malalties transmissibles.

– Assistència a l’usuari per vestir-se:

– Col·laboració en les cures postmortem.

Manteniment de l’ordre i condicions higièniques de l’habitació de
l’usuari – Disposició i neteja dels efectes personals de l’usuari. – Control de
les condicions ambientals:

– Tècniques de realització de llits:

Administració d’aliments i recollida d’eliminacions en Institucions

– Evolució del metabolisme en el cicle vital.

– Principis anatomofisiològics dels sistemes digestiu i endocrí. patologia

   relacionada.

– Comprovació de fulls de dietes:

– Alimentació per via oral:

– Tècniques de recollida d’eliminacions.

– Prevenció de riscos en l’alimentació i la recollida d’eliminacions

DURADA: 70 hores

INICI: 25/04/201

FI: 28/05/2019

DIES: Dilluns i divendres

HORARI: 19:00 a 22:00 Hs.

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats