Atenció Sociosanitaria a Persones Depenents en Institucions Socials

TENS VOCACIÓ D’AJUDAR?

Amb aquest Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosaniaria estaràs capacitat per a treballar dins del sector sociosanitari com: centres recidencials per a la 3ra. edat, centres recidencials per a discapacitats fisics o sensorials, centres de dia, centres de nit per a atenció a persones dependents i centres d’oci i temps lliure per a persones dependents.

 

INICI: 04/05/2018

DURADA: 490 hores

FI: 08/10/2018

DIES: de dilluns a divendres

HORARI: de 09:00 a 14:00 hores

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats