ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

TENS VOCACIÓ D’AJUDAR?

Amb aquest certificat de professionalitat d’Atenció Sociosaniaria estaràs capacitat per a treballar dins del sector sociosanitari com: centres recidencials per a la 3ra. edat, centres recidencials per a discapacitats fisics o sensorials, centres de dia, centres de nit per a atenció a persones dependents i centres d’oci i temps lliure per a persones dependents.

INICI: 18/12/2017

DURADA: 490 hores

FI: 22/05/2018

DIES: de dilluns a divendres

HORARI: de 09:00 a 14:00 hores

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerido)

Telèfon (requerido)

Correu electrònic (requerido)

Data de naixement (requerido)

DNI/ NIE(requerido)

Municipi

Estudis finalitzats