Atenció infermera al pacient i qualitat assistencial

TENS VOCACIÓ D’AJUDAR?

Amb aquest Curs subvencionat  de ‘Atenció infermera al pacient i qualitat assistencial’

Estaràs capacitat per a treballar dins del sector sanitari com centres recidencials per a la 3ra. edat

 

Continguts:

· Característiques dels sistemes sanitaris
· La qualitat. Concepte i evolució de qualitat assistencial
· Quins elements caracteritzen la qualitat
· Els valors i l’ètica professional. Responsabilitat ètica en les
cures.
· Bioètica. Questions i dilemes.
· La qualitat assistencial i les bones pràctiques.
· Criteris, indicadors i estàndards.
· Protocols, guies de pràctica i vies clíniques
· L’atenció sanitària centrada en el pacient
· Eines per una atenció personalitzada.
· Les necessitats emocionals de la gent gran.
· El tracte digne i el respecte dels drets de les persones grans.
· El concepte d’autonomia en la vellesa
· Autoavaluació i pla de millora personal.

 

INICI: 16/10/2018

DURADA: 20 hores

FI: 24/10/2018

DIES: els dimars, dimecres i dijous

HORARI: de 16:00 a 20:00 hores

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats