Atenció al malalt d´Alzheimer

Amb aquest curs subvencionat per a persones treballadores de «ATENCIÓ AL MALALT D’ALZHEIMER» milloraràs les teves capacitacions per a l’assistència a les persones amb Alzheimer i orientació a les persones del seu entorn.

CONTINGUT:

· L’Alzheimer, que és i com es diagnostica?

· Altres tipus de demències.

· Les fases del Alzheimer i les seves conseqüències en la salut de la persona i en l’entorn familiar.

· La comunicació amb les persones amb Alzheimer.

· L’auxiliar dins l’equip de treball en pacient amb demència.

· Tipus de tractaments no farmacològic.

· Jocs i treballs manuals per ajudar al pacient amb Alzheimer.

· La planificació de les cures personalitzades al pacient amb Alzheimer.

· Consells per als familiars del pacient amb Alzheimer

DURADA: 20 hores

INICI: 21/10/2020

FI: 29/10/2020

DIES: Dimarts, dimecres i dijous

HORARI: 16:00 a 20:00 Hs.

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats