Animació Sociocultural

Amb aquest curs subvencionat, adquiriràs les competències professionals per tal de dirigir i gestionar activitats lúdiques de grups en temps de lleure.

Continguts:

. El desenvolupament comunitari
. Marc de referència
. Cultura i valors socials
. Animació d’oci i temps lleure
. Concepte i evolució del temps lliure
. Modalitats d’animació
. Models d’animació en la nova societat de l’oci
. L’animació en les diferents fases de desenvolupament
. Elements d’identitat de la vida del grup
. Funcionament i gestió d’un grup
. El grup des del punt de vista de la psicologia

 

INICI: 10/05/2018

DURADA: 25 hores

FI: 14/06/2018

DIES: de dimars i dijous

HORARI: 17:00 h. a les 19:30 h.

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats