Anglès Nivell B1: Convocatòria 2019

Vols perfeccionar el teu nivell d’anglès?!

INICI: 31/05/2019

DURADA: 280 hores

FI: 13/09/2018

DIES: de dilluns a divendres

HORARI: de 08:30 a 13:00 hores

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats