Anglès B1: Certificació oficial

Vols perfeccionar el teu nivell d’anglès?!

INICI: 4/05/2018

DURADA: 280 hores

FI: 16/07/2018

DIES: de dilluns a divendres

HORARI: de 08:45 a 14:15 hores

Preinscripció:

Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerido)

Telèfon (requerido)

Correu electrònic (requerido)

Data de naixement (requerido)

DNI/ NIE(requerido)

Municipi

Estudis finalitzats