Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries

Acredita’t amb aquest curs subvencionat, de Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries

C O N T I N G U T S:

· Conceptes generals
· Reaccions adverses a aliments: classificació.
· Intoleràncies
· Al·lèrgies
· L’anafilaxia
· Situacions de risc
· On trobem els al•al·lèrgens
· Gestió del risc
· Principis bàsics
· Diagrama de gestió
· Bones pràctiques
· Contaminació creuada
· Aplicació pràctica del nou reglament d’etiquetatge dels productes alimentaris. “L’etiquetatge nutricional”
· Introducció: el nou Reglament 1169/2011
· Etiqueta i etiquetatge
· Responsabilitats
· Informació alimentària obligatòria:
· Denominació de l’aliment
· Llistat d’ingredients
· Substàncies o productes que poden produir al·lèrgies o intoleràncies
· Quantitat de determinats ingredients
· Quantitat neta
· Data de durada mínima o data de caducitat
· Condicions especials de conservació i/o d’utilització
· Nom, raó social i adreça de l’operador
· País d’origen o lloc de procedència
· Forma d’utilització
· Grau alcohòlic
· Lot
· Distintius d’origen i qualitat agroalimentària
· Informació nutricional. Etiquetatge nutricional, d’obligatcompliment des de desembre de 2016
·Aplicació pràctica de normatives d’aplicació sectorial

INICI: 17/03/2020

DURADA: 6 hores

FI: 24/03/2020

DIES: Dimarts

HORARI: 19:00 a 22:00 Hs.

PREINSCRIPCIO:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat