Activitats Auxiliars de Comerç

Acredita’t amb aquest Certificat de Professionalitat de Activitats auxiliars de Comerç

Competència General:

Reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocolaritzada i estructurada, al client en el punt
de venda o en el servei de distribució de proximitat.

Àmbit professional:

Desarrolla les seves funcions en establiments comercials: tendes, supermercats
e hipermercats, per compte ajena, o pròpia en el cas del repartiment de proximitat,
seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d’un responsable
de l’establiment o repartiment comercial.

Sectors productius:

En el sector del comerç i en concret en el comerç majorista i minorista,
supermercats, grans superfícies comercials i centres de distribució comercial.

DURADA: 310 hores.

INICI: 14/09/2020

HORARI: de 09:00 a 14:00

FI: 11/12/2020

DIES: de dillums a divendres

Preinscripció:


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats

Política de Privacitat